Novosti

Program stručne edukacije-treninga za NLP praktičara po međunarodnim INHNLP,ABNLP i IANLP standardima

Program stručne edukacije-treninga za NLP praktičara po međunarodnim INHNLP,ABNLP i IANLP standardima
30.04.2021.

25. i 26. rujna 2021. počinje trening za NLP praktičara koji pruža metodologiju za postizanje željenog rezultata u kratkom roku. NLP je sistem znanja i vještina koje omogućavaju koristiti najnaprednije alate i tehnike u poslovnoj komunikaciji povećavajući asertivnost i efikasnost u svim segmentima poslovanja, uključujući upravljanje ljudima, pregovaranje, prodaju… 

Zašto NLP edukacija?

U današnje vrijeme vještine upravljanja i motiviranja drugih ljudi i sebe u poslovnom okruženju čine ključnu razliku koja doprinosi uspjehu i podizanju efikasnosti.

Program edukacije za NLP praktičara uključuje znanja, vještine koje omogućavaju ostvarivanje vrhunskih rezultata. Osim znanja koja omogućavaju učinkovito upravljanje drugima usvajajući soft skills, program treninga za NLP praktičara omogućava znanja koja svaki polaznik može koristiti za upravljanjem vlastitog stanja, jer daje alate i vještine kojima upravljamo stresom i vlastitim negativnim emocijama, za koje je dokazano da direktno utječu na smanjenje efikasnosti i uspješnosti.

Program obuhvaća kombinaciju teorijskog dijela i praktičnih vježbi, individualiziranim pristupom uvažajući specifičnosti svakog polaznika.

Principi NLP (Neuro lingvističko programiranje) podržavaju akceleracijsko učenje, te aktivno uključivanje u proces učenja koje osposobljavaju polaznike za primjenu soft skillsa koja su potrebni u svakodnevnim poslovnim situacijama.

Program NLP praktičara traje 130 sati, raspoređenih u 9 modula, koji se održavaju vikendom od 9-18 sati. Rad se odvija u malim grupama (max 8 polaznika), što omogućava individualizirani pristup svakom polazniku.

Nakon završene edukacije polaznici su licencirani NLP praktičari. Certifikat Miroras centra je priznat od tri eminentne međunarodne NLP asocijacije: INHNLP, ABNLP i IANLP što ga čini jedinstvenim u našoj zemlji i vrijedi u zemljama EU, SAD-a, Australije, Novog Zelanda, te zemljama regije. Prijavite se odmah sada.

Sadržaj treninga:

NLP praktičarski trening uključuje 4 osnovne grupe znanja koje uključuju specifične vještine:

1. Self skills:

 • što je bazični obrazac upravljanja sobom u svakoj situaciji
 • kako izgraditi poslovni self image po vlastitoj mjeri
 • kako se riješiti neželjenih negativnih reakcija koje nam smanjuju efikasnost
 • kako upravljati sobom u specifičnim poslovnim situacijama (konflikti, pregovori, prodaja)
 • kako riješiti izuzetno teške i problematične situacije "hladne glave"
 • kako riješiti konflikte uz kontrolu ličnih stanja i ostvariti pobjedu

2. Vještine upravljanja odnosima koje uključuju:

 • sposobnost prepoznavanja i razumijevanja mentalnih mapa i načina razmišljanja zaposlenika,
 • sposobnost korištenja razumijevanja drugih u svrhu povećanja efikasnosti
 • sposobnost rapora i vođenja ljudi u željenom smjeru
 • usvajanje bazične vještine upravljanja ljudima (pace-pace-pace-lead)
 • sposobnost sagledavanja reakcija drugih iz različitih perspektiva što omogućuje uspješno predviđanje reakcija i planiranje djelovanja
 • strategijsko razmišljanje obuhvaća otkrivanje čimbenika i procesa za najučinkovitije dostizanje željenog cilja iz postojeće pozicije
 • kako otkriti kao ljudi kupuju u 3 minute i kako im prodati proizvode i usluge
 • kako postati uspješan pregovarač

3. Words management:

 • Meta pitanja-vještina postavljanja pitanja koja ubrzavaju razumijevanje, štede vrijeme, otkrivaju i otklanjaju šumove u komunikaciji, daju drugačiju perspektivu događanja i omogućavaju rješenja
 • Miltonov jezični model-omogućava rješavanje otpora i konflikata na lingvističkoj razini
 • napredni lingvistički obrasci koji omogućavaju visoku razinu utjecaja na zaposlenike usmjeravajući ih ka željenim ciljevima

4. Leadership vještina:

 • 5 uvjeta za postavljanje ciljeva koji garantiraju njihovo ostvarenje
 • sve o motivaciji ljudi, timova i kako ostvariti vrhunske rezultate
 • tehnike otklanjanja otpora kod suradnika
 • razine upravljanja ljudima i timovima, te kako promjena na jednoj od razina izaziva promjene na ostalima
 • Feedback sendwich- definicija struktura, svrha, korištenje
 • situacijsko vođenje- prilagodba na specifičnu situaciju i odabir odgovarajućeg stila vođenja uz razvijanje fleksibilnosti u korištenju različitih stilova
 • upravljanje promjenama - pozitivan pristup promjeni omogućava postizanje kontrole u organizaciji što dovodi do povećane produktivnosti i efikasnosti
 • vještine i znanja koje omogućuju efikasno vođenje sastanaka uz uštedu vremena.
 • kreativno rješavanje problema prema metodologiji Walta Disneya

U koliko imate pitanja možete nas kontaktirati nas klikom na kontakt...

Sadržaj treninga po modulima:

1. modul; uči 4 ključa uspjeha, efikasno postavljanje ciljeva, uvjerenja uspješnih ljudi, učinkovit način uspostavljanja dobrog odnosa s Vašom okolinom, kako čitati verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

2. modul; objašnjava i uči zašto je nekom važna slika, nekom zvuk, nekom iskustvo i kako to uspješno koristiti u komunikaciji u ostvarenju vlastitih ciljeva upravljanju ljudima, prodaji, motivaciji, pregovaranju, kako kontrolirati svoje reakcije i instalirati željene u specifičnim situacijama.

3. modul; omogućuje znanja lingvističkih obrazaca koje ruše svaki otpor sugovornika i podiže komunikaciju na visoku razinu, umijeće postavljanja pitanja i rješavanja problema, motivaciju ljudi, rješavanja konfliktnih situacija, vještinu pregovaranja

4. modul; otkriva šifru ljudskog uma (submodaliteti) koja NE MOGU pretvara u MOGU i razvija sposobnosti nalaziti pravo rješenje u konfliktnim situacijama tehnikom perceptivnih pozicija, te rješavanja negativnih reakcijom tehnikom Premapiranja i kao i rješavanja ograničavajućih uvjerenja tehnikom dvostrukog Premapiranja. Uči tehnike efikasnog vođenja sastanaka.

5. modul; otkriva tajnu motivacije i kako ju koristiti motivirajući sebe i druge, u pregovaranju, upravljanju ljudima. Disneyeva strategija kreativnosti i umijeće kreiranja metafora koje su alat za izazivanje promjene i rješavanja problema kod djece i odraslih

6. modul; su dva dana u kojem se otkrivaju sve razine komunikacije i kako postati komunikator kojem se vjeruje i kojeg ljudi slušaju i slijede, efikasne načine upravljanja timovima

7. modul; rješava neželjene navike i reakcije koje smanjuju efikasnost pri izvršavanju poslovnih zadataka i upravljanje s ljudima /tehnike rješavanja dileme, tehnika V-K disocijacije koja se koristi za rješavanje traume, tehnika Preuokviravanja u 6 koraka/

8. modul; rješava negativne emocije, prepreke i kreira našu budućnost u željenom smjeru pomoću temporalnih tehnika ili tvz. Time line.

9. modul; je CERTIFIKACIJA koju čine usmena prezentacija, riješen test znanja i slamanje daske rukom.

Investicija za cjelokupni trening uključujući certifikaciju je 9550,00 kn + PDV.

Mogućnosti plaćanja:

 • 20% popusta za ranu uplatu cijelog iznosa do 30. lipnja 2021. Iznos za uplatu 7640,00 +PDV.
 • 15% popusta za uplatu akontacije u iznosu 1000,00kn+PDV do 30. lipnja 2021. i mogućnost obročnog plaćanja. Vrijedi samo za privatne osobe.
 • 10% popusta za uplatu cjelokupnog iznosa 7 dana prije početka treninga. Iznos za uplatu 8595,00kn+PDV.
 • Mogućnost obročnog plaćanja 7 dana prije svakog modula. Iznos rate je 1061,00 kn + PDV. U koliko polaznik propusti modul, propušteni modul se uplaćuje i polaznik nadoknađuje modul sa sljedećom grupom. Vrijeme nadoknade je neograničeno.

Trening počinje 25. i 26. rujna 2021. u Miroras centru, Gruška 4, Zagreb.

Termini održavanja treninga su vikendom, uključujući subotu i nedjelju od 9-18 sati, s pauzom za ručak, od 13-14.30, te dvije kraće pauze za kavu ili čaj.
Prijavite sa za NLP trening trening jednim klikom na prijava...

» na vrh
» povratak na ostale novosti

Prijava za trening

Želite li dodatnu edukaciju i našli ste trening koji vas zanima - prijavite se odmah!

KNJIGA

Algoritam za uspjeh

Knjiga Algoritam za uspjeh predstavlja osnove Neurolingvističkog programiranja, NLP tehnike i vještine kojima možete unaprijediti svako područje vašeg života. Knjiga je namijenjena svima koji se žele upoznati sa konceptom Neurolingvističkog programiranja, tehnikama osobne promjene, rasta i razvoja i komunikacijskim vještinama, kao i svima koji su certificirani NLP praktičari, NLP majstori i NLP treneri.

» saznaj više
Google+ FB RSS

Novosti

Prijava za trening

Želite li dodatnu edukaciju i našli ste trening koji vas zanima - prijavite se odmah!

KNJIGA

Algoritam za uspjeh

Knjiga Algoritam za uspjeh predstavlja osnove Neurolingvističkog programiranja, NLP tehnike i vještine kojima možete unaprijediti svako područje vašeg života. Knjiga je namijenjena svima koji se žele upoznati sa konceptom Neurolingvističkog programiranja, tehnikama osobne promjene, rasta i razvoja i komunikacijskim vještinama, kao i svima koji su certificirani NLP praktičari, NLP majstori i NLP treneri.

» saznaj više
Google+ FB RSS